Velkommen til oss!

 • Søk plass hos oss!

  Å velge en Norlandia-barnehage er å velge det beste for ditt barns fremtid. Søk barnehageplass hos en Norlandia-barnehage, i dag!

 • Fremtiden trenger nysgjerrige barn

  Vi vil at våre barn skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende og mer idéskapende. La oppdagelsene begynne!

 • Bli med på laget!

  Vi vil bli best på pedagogisk kvalitet. Er du opptatt av at hvert enkelt barn skal bli sett og at individuelle ønsker og behov blir anerkjent? Søk jobb hos oss!

 • Reggio Emilia og Lyttende pedagogikk

  Myrertoppens verdigrunnlag forklares best gjennom Reggio Emilia filosofiens begrep ”lyttende pedagogikk”, som først og fremst handler om å ta barnet på alvor. Barn er mennesker i utvikling som er avhengige av å få være aktivt deltagende i sin egen hverdag. Det handler om ta seg tid, gi barna rom til lek og utvikling, se og lytte til muligheter hos barna selv. Vi må tørre å slippe barna til som samarbeidspartnere!