Velkommen til oss!

 • Reggio Emilia og Lyttende pedagogikk

  Myrertoppens verdigrunnlag forklares best gjennom Reggio Emilia filosofiens begrep ”lyttende pedagogikk”, som først og fremst handler om å ta barnet på alvor. Barn er mennesker i utvikling som er avhengige av å få være aktivt deltagende i sin egen hverdag. Det handler om ta seg tid, gi barna rom til lek og utvikling, se og lytte til muligheter hos barna selv. Vi må tørre å slippe barna til som samarbeidspartnere!

 • Søk plass hos oss

  Det å starte i barnehagen for første gang er en stor endring i barns liv. I en Norlandia-barnehage blir barna møtt av kompetente voksne som viser omsorg og genuin interesse for ditt barn.

 • Fremtiden trenger nysgjerrige barn

  Vi vil at våre barn skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende og mer idéskapende. La oppdagelsene begynne!

 • Bli medarbeider i Norlandia barnehagene

  Er du nysgjerrig og utforskende? Setter du barnas behov i sentrum? Setter du pris på at ting gjøres ordentlig? Da vil vi gjerne ha deg med på laget!