Skal barnehagebarn bære PISA-byrden?

"Fordi Norge vil ha bedre tall på PISA-målingene må barnehagebarn utsettes for snusfornuftige læringsmål. Det ignorerer barndommens egenart."