Myrertoppen barnehage

Vi er en Reggio Emilia-inspirert barnehage som legger vekt på lyttende pedagogikk. Her forsøker vi å gi barna et mangfold av muligheter og gode hverdagsopplevelser, hvor de får brukt og utviklet egen kompetanse, nysgjerrighet og fantasi.

Beliggenhet

Norlandia Myrertoppen barnehage ligger høyt over byen i et rolig villastrøk på Kjelsås.

Barnehagen har to uteområder, ett stort og ett mindre. I tillegg tar vi aktivt i bruk ulike steder i nærmiljøet for utfoldelse og utforskning. Vi ligger nært skog og mark som flittig blir brukt av de store barna i Myrertoppen.                                                                                                                                                           

Vårt barnesyn

Alle er født kompetente og har en indre drivkraft til å utforske verden. Barnet skal bli sett og hørt og ha medvirkning.

Vi ser barna som unike mennesker, som får utvikle ulike sider ved seg selv. Fellesskapet, gruppen og demokrati er viktige rammer som barna kan utvikle seg innenfor. Vi ønsker å skape et inkluderende og anerkjennende miljø.

Vårt læringssyn

Barn lærer mest når de er aktiv i egen læring. Barn lærer igjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine og kompetente, nysgjerrige voksne.

Vi jobber med små og store prosjekt der barn og voksne lar seg inspirere av hverandre i prosessen.

Barna i Myrertoppen nyter godt av et trygt miljø med aktivt tilstedeværende, omsorgfulle og kompetente voksne. Vi jobber for et godt samarbeid mellom familiene og barnehagen.