Prosjekt

Prosjekt er en av arbeidsmåtene i det pedagogiske arbeidet innenfor Reggio Emilia-filosofien. Det er også en god metode for å innfri Rammeplanens krav på områdene medvirkning og deltakelse i egen hverdag. Størrelse og omfang på prosjektene varierer. Prosjektene våre blir blant annet synlige for andre gjennom bloggen http://myrertoppenbarnehage.blogspot.no/