Samarbeidsutvalget

I henhold til barnehageloven § 4 og for å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Barnehagens samarbeidutvalg har egen e - postasresse: sumyrertoppen@gmail.com

Foreldrerådet består av foreldre/ de foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.                         

Su består av foreldre og ansatte i barnehagen.