Baser

Barn og ansatte tilbringer hverdagen sammen på 3 baser der barna går ett eller to år i henhold til alder:

for 1-åringer

1-åringene er i sin egen lille avdeling. Omsorg, trygghet og nærhet er det overordnede fokus for de minste. 

 for 2-3-åringer

Her har vi et felles mål om å sette sammen en utfordrende, givende og opplevelsesrik hverdag for 2-3-åringene. Barna er fordelt på to aldersrene grupper, på hver sin del av basen, men med mulighet for samarbeid. Hos 2-åringene imøtekommes utforskertrangen og behovet for selvstendighet, samtidig som nærhet og trygghet er viktige ingredienser.

Omsorgsfull og tilpasset veiledning gjennom utviklingen mot økt selvstendighet og bevisstgjøring er et hovedfokus hos oss.

 for 4-5-åringer

Vi bygger videre på de godt etablerte rutinene fra Mini og Midi. 4- og 5-åringene er også i hver sine grupper og leken er fortsatt i sentrum. Samtidig introduserer vi etter hvert nye utfordringer, større frihet og mer ansvar bl.a med tanke på skolestart.
Økte krav og forventninger med hensyn til de enkelte barnas selvstendighetsnivå, kommunikative og sosiale ferdigheter med trening i konsentrasjon og ansvar er vårt fokus.