Vedtekter

Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Vedtektene blir fastsatt av barnehagens eier. Vedtektene skal ha opplysninger som har betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

  Klikk på linken for å lese vedtektene for Norlandia Myrertoppen barnehage

 

                                                                                                                                              Vedtekter Del 1 og 2